Betaling af kontingent

Det blev besluttet på Generalforsamlingen den 7. oktober 2020, at kontingentet for 2020 og fremover vil være  på    kr. 100,- om året.

For at spare på bankomkostningerne har kassereren oprettet følgende konto:

Nordea

kontonr. 2130 6292 6403 48

 

Medlemskontingentet for 2020 forfalder til betaling den 1. december 2020.

 

 

Evt. nye medlemmer bedes udfylde formularen der findes under "Ind- og udmeldelse, således at vi kan kontakte jer når der skal indkaldes til Generalforsamling samt ved anden medlemsorientering.