Milepæle i Maersk Airs historie fra 1967 til 1998

ÅR            DATO                    BEGIVENHED

1967          31. mar                  Hawker Siddeley, HS 125, OY-DKP, leveres til A.P. Møller

1969          17. feb                   Falcks Flyvetjeneste (Falckair) overtages. Flåden består af:

                                                                1              Hawker Siddeley HS 748 -  50 pax.

                                                                2              Heron - 14 pax.

                                                                1              Dornier – 8 pax.

1969          01. aug                  Gravgaard tiltræder – Kgs. Nytorv

1969          01. nov                  Stauning ruten påbegyndes (Maersk Air koncession)

1969          10. dec                  Første Fokker Friedship F27-500, OY-APA, leveres

1969          20. dec                  Anden Fokker Friendship F27-500, OY-APB, leveres

1969          xx. dec                  Tredie Foker Friendship F27-500, OY-APC leveres

1969          26. dec

OY-APB havererer på Bornholm under skoleflyvning. Om bord var pilot Leif  Troest Jespersen og en hollandsk instruktør samt to andre elever: Finn Vejen Bjerre og Poul Erik Frimor. Instruktøren kommer alvorligt til skade og Finn Vejen Bjerre pådrager sig en rygskade.

1970          01. jan

Falckair personalet ansættes i Maersk Air I/S, og dette er datoen for Maersk Airs officielle start.

1970          xx. feb                   OY-APC leveres.

1971          xx. apr

Maersk Air rejsebureau, senere Maersk Travel, etableres. Samme måned etableres DANAIR

1971          04. aug                  OY-APD leveres.

1971          01. dec                  Raffels Rejser overtages

1971          06. dec                  Bangs Rejser købes.

1972          xx. dec                  Aktier i CACS – senere CAS – erhverves.

1973          08. jan                   Første Boeing 720B, OY-APZ, 179 pax, leveres.

1973          01. feb

Administrationen flytter til Åboulevarden 56 på grund af manglende byggetilladelser, idet der ikke er taget endelig beslutning om Saltholm projektet.

1973          20. jul

Unisol købes og sammenlægges den 20. december 1973 med Bang/Raffels Rejser under navnet Unisol.

1974          20. feb                   Den 5. Boeing 720B leveres

1974          01. jul

Helicopter Service indlejes til at udføre flyvninger til boreplatformene i Nordsøen.

1975          25. jan              

F27-600, OY-APD, havarerer på Færøerne på grund af isglat bane.

1975          01. jul                    BELL 212, OY-HMB, leveres og sættes i drift på Nordsøen.

1975          01. aug                  Administrationen flytter tilbage til Dragør i nybyggede lokaler

1976          nov/dec

Første hold piloter bliver omskolet til B737 hos Boeing i Seattle.

1976          10. dec

Første fabriksnye Boeing 737-200, OY-APG, også kaldet "grisen" leveres til  afløsning for Fokker Friendship.

Benny Larsen, der selv var en af besætningsmedlemmerne, tilføjer, at hjemflyvningen foregik d. 21.dec.1976 Seattle-Winnipeg-Sondre Stromfjord-København med diverse vejr- og tekniske problemer. Total blocktid: 12 timer 45 min.
OY-APG landede i Kastup om formiddagen d.22.dec 1976, med nogle meget trætte besætningsmedlemmer.

1977          01. jul                    Carlos Gener Palop ansættes i Maersk Air.

1979          21. maj

To King Air, OY-MBA og OY-MBB, opkaldt efter Mai Britt, leveres til transport af besætninger fortrinsvis mellem skandinaviske byer.

1980          01. jan                   Unisol sælges til Tjæreborg Rejser for 1,00 kr.

 

1981          02. apr              

Dash-7, OY-MBC, leveres. På det tidspunkt verdens mest støjsvage 4-motorede propelfly til 50 pax.

1981          13. apr              

De to King Air fly afhændes - De havde ikke plads til baggagen, når en hel besætning på 9 personer skulle transporteres.

1982          xx. apr              

DANAIR omlægges og Maersk Airs ruter flyves nu "for egen regning".

1983          31. mar                  Super Puma, OY-HMF, leveres og sættes i drift på Nordsøen.

1983          01. maj             

Maersk Air køber Air Business - senere Maersk Commuter - af Per Alkærsig med 1 Banderiante EMB 110 og koncession til ruteflyvning EBJ-TED-SVG.

1983          xx. dec             

Maersk Air Cargo etableres i lokaler i Industriens Hus og får GSA for Cathay.

1984          02. jan              

BELL 212, OY-HMC, havarerer på Nordsøen, og de to piloter og en passager        omkommer.

1984          13. jan              

SHORTS 360, OY-MMA, leveres til Air Business, som ultimo 1984 opererer 3 fly af denne type; bl.a. chartret af Maersk Air til beflyvning af de dårligst belagte indenrigsruter.

1984          xx. Dec             

Maersk Air Cargo bliver generalagent for Air Lanka.  Ruten Billund - Southend etableres.

1985          xx. jan                   IBM lønsystem etableres.

1985          24. maj                  Første Boeing 737-300, OY-MMK leveres.

1987          xx. jan              

STAR AIR etableres og opererer tre Fokker F-27 i cargo-, post-, pakke- og pax konfiguration.

1988          xx. dec                  Dash 7 flyene erstattes af Fokker 50

1989          24. sep                  Indvielsesflyvning Arlanda – Karlstad – Arlanda for Linjeflyg

1990          06. apr              

Boeing 737-300, OY-MAA, leveres og sættes i drift bl.a. på Færø-ruten.

1990          23. dec                  Sidste Boeing 737-200 sælges.

1993          30. jul               

Maersk Air Limited etableres og overtager Birmingham European's aktiviteter. De opererer fem BAC 1-11 samt tre BAe Jetstream 31 fra basen i Birmingham.

1998          02. mar             

Første Boeing 737-700 leveres til Maersk Air. Indvielsesflyvning den 08. marts 1998 København-Tenerife-København med Capt. B. Larsen og f/o Lise Lotte Olsen.   Bloktid: 10 timer:40 min.